دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱
بانک و بیمه

از چک‌های برگشتی چه خبر؟

از چک‌های برگشتی چه خبر؟
آمار بانک مرکزی درباره چک‌های برگشتی در مرداد ماه سال جاری نشان می‌دهد که در این ماه بیش از ۶۴۲ هزار فقره چک برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ معادل ۹.۵ و ۱۴.۵ درصد افزایش یافته است.
  بزرگنمايي:

به گزارش شاخص بازار به نقل از ایسنا، تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی از جریان مبادلات چک منتشر کرده است، نشان می‌دهد که در مرداد ماه سال جاری حدود 7.1 میلیون فقره چک به ارزشی حدود 346.9 هزار میلیارد تومان مبادله شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 12 و 4.5 درصد نسبت به ماه قبل کاهش دارد.

از سوی دیگر، بیش از 6.4 میلیون فقره با ارزشی حدود 307 هزار و 400 میلیارد تومان از چک‌های مبادله‌ای وصول شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 12.3و 3.3 درصد افزایش دارد.

در کنار چک‌های وصولی بیش از 642 هزار فقره چک هم برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی به ترتیب با  9.5 و 14.5 درصد افزایش داشته است. 

همچنین در این مدت، در استان تهران حدود 2.3 میلیون فقره چک با ارزشی بیش از 177 هزار میلیارد تومان مبادله شده که بیانگر صدرنشینی استان تهران در مبادله چک در سطح کشور است.

چک‌های وصول شده در تهران حدود 2.1 میلیون فقره به ارزشی حدود  159 هزار و 800 میلیارد تومان و چک‌های برگشتی حدود 191 هزار فقره به ارزشی بیش از 17 هزار و 200 میلیارد تومان گزارش شده است.

از سوی دیگر، از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده 90.9 و 88.6 درصد وصولی و 9.1 و 11.4 درصد برگشت داده شده است. 

میزان چک‌های برگشتی به تفکیک علل 

علاوه بر این، در مرداد ماه امسال حدود 623 هـزار فقـره چـک بـه ارزشی بیش از 37.9 هزار میلیـارد تومان به دلایل کسری یـا فقـدان موجـودی برگشـت خورده است که درواقـع از نظـر تعـداد 97 و از نظر ارزش نیز 96 درصد از کل چک‌های‌ برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.    

از سوی دیگر، در استان تهران معادل 184 هزار فقره چک به ارزشی بیش از 16 هزار و 300 میلیارد تومان به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده که در استان تهران از نظر تعداد 96.3 و از نظر مبلغ نیز 94.5 درصد چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل چک‌های برگشتی بوده است. 


نظرات شما
آخرین اخبار