سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱
بانک و بیمه

چک برگشتی در استان‌های ایران چقدر است؟

چک برگشتی در استان‌های ایران چقدر است؟
آمار بانک مرکزی درباره چک‌های برگشتی در خردادماه سال جاری نشان می‌دهد که چک‌های برگشتی در این ماه از نظر تعداد و مبلغ نسبت به ماه قبل معادل ۴.۶ و ۹.۵ درصد افزایش داشته و استان تهران و ایلام به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد و ارزش چک‌های برگشتی را به خود اختصاص داده‌اند.
  بزرگنمايي:

به گزارش شاخص بازار به نقل از ایسنا، تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی از جریان مبادلات چک منتشر کرده نشان می‌دهد که در خردادماه سال جاری حدود 6.8 میلیون فقره چک به ارزشی حدود 342.4 هزار میلیارد تومان مبادله شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 7.7 و 24.9 درصد نسبت به ماه قبل افزایش دارد.

از سوی دیگر، بیش از 6.1 میلیون فقره چک با ارزشی بالغ بر 305 هزار میلیارد تومان از چک‌های مبادله‌ای وصول شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 8.1 و 27 درصد افزایش دارد.

در این بین، لازم به ذکر است که در ماه مذکور از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده به ترتیب 90.5 و 89.1 درصد وصول شده است.

البته، در کنار چک‌های وصولی بیش از 640 هزار فقره چک هم برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی به ترتیب با  4.6 و 9.5 درصد نسبت به ماه قبل افزایش داشته است.

همچنین در این مدت، در استان تهران حدود 2.2 میلیون فقره چک با ارزشی حدود 177.1 هزار میلیارد تومان مبادله شده که بیانگر صدرنشینی استان تهران در مبادله چک در سطح کشور است. چک‌های وصول شده در تهران حدود 2 میلیون فقره به ارزشی بیش از 161 هزار میلیارد تومان و چک‌های برگشتی معادل 188 هزار فقره به ارزشی حدود 16.1 هزار میلیارد تومان گزارش شده است.

میزان چک‌های برگشتی به تفکیک علل 

علاوه بر این، در خردادماه امسال حدود 621 هـزار فقـره چـک بـه ارزش بیش از 36.1 هزار میلیـارد تومان به دلایل کسری یـا فقـدان موجـودی برگشـت خورده است که درواقـع از نظـر تعـداد 96.9 و از نظر ارزش نیز 96.7 درصد از کل چک‌های‌ برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.    

از سوی دیگر، در استان تهران حدود 181 هزار فقره چک به ارزشی بیش از 15.4 میلیارد تومان به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده که در استان تهران از نظر تعداد 96.2 و از نظر مبلغ نیز 96.1 درصد چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل چک‌های برگشتی بوده است.  

همچنین، بررسی نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای نشان می‌دهد که بیشترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان به ترتیب به استان‌های خراسان شمالی (13.3 درصد)، کهگیلویه و بویراحمد (12.5 درصد) و لرستان (12.4 درصد) اختصاص یافته است و استان‌های گیلان (6.7 درصد)، خوزستان (8.1 درصد) و البرز (8.4 درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل تعداد چک های مبادله‌ای را به خود اختصاص دادند.

بیشترین ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به ترتیب به استان‌های اردبیل ( 17.2 درصد)، کردستان و لرستان ( هر کدام 16.9 درصد) و سیستان و بلوچستان (16.3 درصد) اختصاص یافته است و استان‌های البرز (8.9 درصد)، گیلان (9.8 درصد) و هرمزگان (10) درصد کمترین نسبت به ارزش چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص دادند.

طبق این گزارش، استان تهران با داشتن 188 هزار فقره چک برگشتی به ارزشی بیش از 161 هزار میلیارد تومان بیشترین تعداد و ارزش چک‌های برگشتی را به خود اختصاص داده است.

از سوی دیگر، استان ایلام پس از مناطق آزاد با داشتن 500 فقره چک برگشتی به ارزش 19.3 هزار میلیارد تومان در خردادماه کمترین تعداد و ارزش چک‌های برگشتی در کشور را به خود اختصاص داده است.

چک برگشتی در استان‌های ایران چقدر است؟

چک برگشتی در استان‌های ایران چقدر است؟نظرات شما
آگهی ها

آخرین اخبار