جمعه ۱۰ تير ۱۴۰۱

شاخص بازار


به‌جای پرداختن به حضور زنان در استادیوم باید حقوق واقعی بانوان را برجسته کنیم
مشاور وزیر کشور گفت: گاهی مسائلی را در حوزه بانوان مطرح می‌کنند که اینگونه مسائل ما را منحرف می‌کند. اگر چند استادیوم را از خانم‌ها پر کنیم چند هزار نفر می‌شوند؟ ما نمی‌گوییم این موضوع مسئله نیست؛ باید این موضوع را حل کرد اما چقدر از فکر جامعه را درگیر این مسئله کنیم؟ به جای این موضوعات باید حقوق واقعی بانوان را برجسته و مطالبه‌گری بانوان را به این سمت بیاوریم.

تغییرات سرعت اینترنت اپراتورهای همراه در دو فصل گذشته
تجزیه و تحلیل اطلاعات اپراتورها نشان می‌دهد سرعت نسل سوم اپراتور همراه اول از زمستان سال گذشته تا خرداد سال جاری حدود ۱۲ درصد کاهش و سرعت نسل چهارم این اپراتور حدود ۱۸ درصد افزایش داشته است، در عین حال سرعت نسل سوم اپراتور ایرانسل در این مدت حدود ۹ درصد افزایش و سرعت نسل چهارم این اپراتور حدود ۸ درصد افزایش داشته است.